Weergave van een slalomsysteem

Een terugkerend thema voor de aandrijving van mestmixers is de keuze van de passende aftakas. Welke aftakas moet worden gebruikt, wordt bepaald door de overgedragen kracht en de hoek tijdens het werk. Terwijl de benodigde kracht meetbaar is en in de regel tussen 55 en 75 kW ligt (afhankelijk van de diameter van de mixerschroef en het toerental), is het bepalen van de hoek naargelang het toepassingsgeval niet gemakkelijk, temeer omdat de hoek tussen trekker en mixer tijdens het werk verandert. Dit kan worden veroorzaakt door een ondichte hydrauliek van de trekker (interne lekkage), een verplaatsing van de trekker, verschillende inzethoogten, trillingen en een veranderde consistentie van de mest.

Onder deze voorwaarden moet het gebruik van de juiste aftakas worden bepaald.

1. Standaard aftakas

Een standaard aftakas is bij het werk onder een hoek gekenmerkt door een ongelijkvormige draaibeweging. De daarbij ongewenste trillingen, lawaai en wisselende belastingen, die toenemen met stijgend toerental en grotere te draaien massa’s. Uiteindelijk kunnen deze tot een vernieling van de aftakas, machine en aftakasaandrijving van de trekker leiden. De hierdoor opgewekte torsietrillingen beperken de mogelijke hoek van de koppelingen tot 2 x 10°. Dit kan men oplossen door ervoor te zorgen dat beide hoeken even groot zijn en elkaar opheffen. Omdat aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, is volgens de aan het begin gegeven uitleg de inzet van een standaard cardanas niet aan te bevelen.

2. Eenzijdige groothoekaftakas

Het gebruik van een eenzijdige groothoekaftakas is aan bepaalde voorwaarden verbonden. De kruiskoppeling dient zo recht mogelijk te worden gehouden, zodat in deze koppeling geen grotere torsietrillingen optreden. Een kleine hoek tot 12° bij 540 1/min, tot 5° bij 1000 1/min is toelaatbaar. De grote hoek wordt in de groothoekkoppeling gemaakt. Hierdoor wordt gegarandeerd dat ook bij een zelfstandige hoekverandering tijdens het werk de aftakas, trekker en mixer niet worden beschadigd. De hoek van de kruiskoppeling dient echter regelmatig gecontroleerd en indien nodig bijgeregeld te worden. De groothoekkoppeling mag slechts kortstondig onder een grotere hoek werken.

3. Tweezijdige groothoekaftakas

Als de voorwaarden voor het gebruik van een eenzijdige groothoekaftakas niet kunnen worden nageleefd, dan is het gebruik van een tweezijdige groothoekaftakas noodzakelijk.

Alle aftakassen voldoen aan de meest recente kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften.

De bij een onveranderlijke positie hoge koppeloverdracht en de zeer agressieve omgevingsvoorwaarden maken het noodzakelijk de aftakas zeer regelmatig te smeren.

Neem naast de handleiding van de fabrikant van de aftakas ook de aparte gebruiksinstructies van de firma Buschmann in acht.

Deeengepatenteerde 50°-groothoekkoppeling – minder slijtage, ook bij continue hoek, in vergelijking met een 80°-groothoekkoppeling
Deeengepatenteerde 50°-groothoekkoppeling – minder slijtage, ook bij continue hoek, in vergelijking met een 80°-groothoekkoppeling

De gepatenteerde 50°-groothoekkoppeling

Door het perfecte samenspel van kogel en kogelkop ontstaat minder slijtage dan bij de traditionele 80°-groothoekkoppelingen met regelschijf. Vooral bij een constante hoek bieden deze aftakassen voordelen, omdat ze zonder de gevoelige regelschijf werken.

Technische gegevens - Weergave van een slalomsysteem

Technische wijzigingen voorbehouden.